Máy Giảm béo Hàn Quốc PowerShape2

Máy Giảm béo Hàn Quốc PowerShape2

Model: PowerShape2

Xuất xứ : Hàn Quốc